Apie

Sovietika.lt nesiekia nuosekliai pristatyti sovietų okupuotos Lietuvos istorijos. Tai sovietinei praeičiai skirtų akademinių ir publicistinių tekstų rinkinys, kuris yra nuolat pildomas.
Tekstai suskirstyti į istoriografiškai tradiciškus laikotarpius: “Stalinizmas” (iki 1953 m.), “Atšilimas” (nuo 1953-1956 iki 1964 m.), “Stagnacija” (nuo 1964 iki 1985 m.) ir “Atgimimas” (nuo 1985 m.). Pagal istorinius tarpsnius išskaidytos skiltys papildytos dar trejomis – “Menas”, “Recenzijos” (sovietinės tematikos knygų recenzijos) ir “Atmintis” (retrospektyvus ir asmeniškas žvilgsnis į praeitį arba studijos apie posovietinės visuomenės reiškinius). Toks skirstymas turėtų padėti skaitytojams surasti tekstus jiems rūpima tema, tačiau jis anaiptol nėra idealus, pavyzdžiui, kai kurių tekstų tematika aprėpia visą sovietinį laikotarpį. Todėl puslapio autoriai pripažįsta, kad kartais teksto priskirimas vienai ar kitai skilčiai – reliatyvus ir diskutuotinas.
Taip pat prie kiekvieno teksto sukurtas detalesnis aprašas, kuriame nurodyta ir jo rūšis, turinti perspėti skaitytoją, su kokio pobūdžio informacija jis susidūrė. Tačiau linkime visus tekstus vertinti kritiškai.
Norintiems sekti sovietinės tematikos aktualijas – naujienų skiltis.
sovietika.lt kviečia, prašo ir siūlo visiems, norintiems pasidalinti savo turimais tekstais, atsiminimais ir patirtimi, rašyti adresu sovietineokupacija@gmail.com. Taip pat labai laukiame kritikos ir pasiūlymų.
Iš kitų šaltinių paimtų tekstų autorinės teisės priklauso jų leidėjams. Dėkojame bendradarbiauti sutikusiems leidiniams: “Naujasis židinys-Aidai”, “Kultūros barai”, www.lrytas.lt, “Šiaurės Atėnai”, www.bernardinai.lt, www.lrt.lt.